Els quatre terminals dels finestrals centrals de les torres dels evangelistes Marc i Lluc han estat restaurats, i es repetirà el procés a les torres dels evangelistes Mateu i Joan

Els terminals dels finestrals estan adossats a les torres i reprodueixen els símbols eucarístics del blat i el raïm, el pa i el vi. S’han adaptat perquè quedin integrats al mur de les torres de forma que el seu volum sobresurti cap a l’exterior i l’interior de les torres. Així, s’aconsegueix que siguin visibles tant des de l’exterior com des de l’interior en ascendir per les escales.

En la seva restauració s’han utilitzat diferents materials, com ara trencadís de vidre venecià i ceràmica esmaltada de colors diversos, entre d’altres, i s’ha jugat amb els colors per ser fidels a la idea de Gaudí que el color com a expressió de la vida ha de ser molt present a la Sagrada Família.

 

galeria1  notiac2  noticia3  noticia4